การพิมพ์ดิจิตอล

  • Licheer Digital Printing 3D Flooring Rigid Core

    Licheer Digital Printing 3D Flooring Rigid Core

    ปราศจากตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นพิษระเหยง่าย ในผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม กระดาษตกแต่งหรือฟิล์มสีบางประเภทถูกนำมาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนการออกแบบและสีของผลิตภัณฑ์กระดาษตกแต่งหรือฟิล์มสีเหล่านี้พิมพ์ด้วยหมึกน้ำมันซึ่งมีสารระเหยตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นพิษจำนวนมาก ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นพิษนี้ถูกกำหนดโดยแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ดิจิตอลใช้หมึกน้ำ น้ำเป็นตัวทำละลาย โดยไม่มี ...